Návrh státního rozpočtu

Dotaz byl úspěšný.

Marek Žďárský

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o poskytnutí Návrhu státního rozpočtu kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí na rok 2018. Konkrétně se mi jedná o tzv. kapitolní sešit, který byl předložen Poslanecké sněmovně a byl podkladem pro jednání výboru Poslanecké sněmovny, kterému byla tato kapitola přikázána. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Marek Žďárský

Elektronická podatelna MŽP, Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše emailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva životního
prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Návrh státního rozpočtu
Datum doručení: 6.4.2018 21:09:59
Evidenční číslo Vaší emailové zprávy: ENV/2018/22275

Elektronická podatelna MŽP, Ministerstvo životního prostředí

3 přílohy

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2018/130/278
Vyřizuje: Helena Bokotejova
Evidenční číslo: ENV/2018/24218
Věc: 106/1999 Sb._Žďárský_odpověď