Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Žďárský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Návrh státního rozpočtu

Čekáme, až si Marek Žďárský přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Marek Žďárský

Povinný subjekt: Kancelář veřejného ochránce práv

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o poskytnutí Návrhu státního rozpočtu 309 – Kancelář Veřejného ochránce práv na rok 2018. Konkrétně se mi jedná o tzv. kapitolní sešit, který byl předložen Poslanecké sněmovně a byl podkladem pro jednání výboru Poslanecké sněmovny, kterému byla tato kapitola přikázána. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Marek Žďárský

Kancelář veřejného ochránce práv

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.4.2018 21:05:23 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Návrh státního rozpočtu elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.4.2018 21:05:23 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------


Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito
základními údaji:

Datum podání: 6.4.2018 21:05:23
Předmět obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Návrh státního rozpočtu
Datum zaevidování: 9.4.2018 08:56:11
Vaše evidenční údaje: Žďárský Marek, Bakovská 472/18, 19700 Praha, [FOI #7326 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Kancelář veřejného ochránce práv [1]12/4/2018

Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s
připojeným
elektronickým podpisem, vedený pod spisovou značkou: K106 18/2018

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/na...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Žďárský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.