Návrh státního rozpočtu

Marek Žďárský vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Marek Žďárský

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí Návrhu státního rozpočtu kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2018. Konkrétně se mi jedná o tzv. kapitolní sešit, který byl předložen Poslanecké sněmovně a byl podkladem pro jednání výboru Poslanecké sněmovny, kterému byla tato kapitola přikázána. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Marek Žďárský

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Návrh státního rozpočtu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 29. 3. 2018 20:45:01, zaregistrováno bylo dne: 3. 4. 2018 12:03:52 pod číslem jednacím: MPSV-2018/65673.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.