Návrh státního rozpočtu

Dotaz byl úspěšný.

Marek Žďárský

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o poskytnutí Návrhu státního rozpočtu kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018. Konkrétně se mi jedná o tzv. kapitolní sešit, který byl předložen Poslanecké sněmovně a byl podkladem pro jednání výboru Poslanecké sněmovny, kterému byla tato kapitola přikázána. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Marek Žďárský

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
22.03.2018 23:32:38
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 1123/2018
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

11 příloh

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jste požádal o zaslání
kopií tzv. kapitolního sešitu, který byl předložen Poslanecké sněmovně a
byl podkladem pro jednání výboru Poslanecké sněmovny, kterému byla tato
kapitola přikázána.

 

V přílohách Vám zasíláme kopie požadovaných dokumentů, konkrétně se jedná
o elektronickou verzi Kapitolního sešitu MMR pro přípravu rozpočtu
kapitoly 317 na rok 2018 a textovou část s tabulkovými přílohami.

 

S pozdravem 

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/