Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Žďárský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Návrh státního rozpočtu

Čekáme, až si Marek Žďárský přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Marek Žďárský

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o poskytnutí Návrhu státního rozpočtu kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2018. Konkrétně se mi jedná o tzv. kapitolní sešit, který byl předložen Poslanecké sněmovně a byl podkladem pro jednání výboru Poslanecké sněmovny, kterému byla tato kapitola přikázána. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Marek Žďárský

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Návrh státního rozpočtu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 22. 3. 2018 23:24:56, zaregistrováno bylo dne: 23. 3. 2018 11:11:11 pod číslem jednacím: MPSV-2018/60774.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2018/60774-331/1

Informace pro všechny o.s.,

3 přílohy

Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]3/4/2018

3 přílohy

číslo jednací MPSV-2018/60774-331/2

[2]http://infoprovsechny.cz/request/seznam_...

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/na...
2. http://infoprovsechny.cz/request/seznam_...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Žďárský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.