Návrh státního rozpočtu

Dotaz byl úspěšný.

Marek Žďárský

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o poskytnutí Návrhu státního rozpočtu kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy na rok 2018. Konkrétně se mi jedná o tzv. kapitolní sešit, který byl předložen Poslanecké sněmovně a byl podkladem pro jednání výboru Poslanecké sněmovny, kterému byla tato kapitola přikázána. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Marek Žďárský

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 6.4.2018 21:13:58
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Návrh státního rozpočtu

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 6.4.2018 21:13:58
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Návrh státního rozpočtu

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

8 příloh

Vážený pan

Marek Žďárský                                           e-mail:
[1][FOI #7331 e-mail] ??

 

čj. 128/2018-072-Z106/4 + příloha

 

Věc: Odpověď na žádost ze dne 6. 4. 2018

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 6. 4. 2018 Vaši žádost dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen InfZ), která byla zaevidována podatelnou pod č. p.
16434/2018-MD-CKDP. V této žádosti jste požádal o cit.:

 

„Žádám o poskytnutí Návrhu státního rozpočtu kapitoly 327 – Ministerstvo
dopravy na rok 2018. Konkrétně se mi jedná o tzv. kapitolní sešit, který
byl předložen Poslanecké sněmovně a byl podkladem pro jednání výboru
Poslanecké sněmovny, kterému byla tato kapitola přikázána.“

 

Ministerstvo dopravy Vám na základě stanoviska věcně příslušného Odboru
financí a ekonomiky v příloze poskytuje požadovaný kapitolní sešit
s návrhem státního rozpočtu kapitoly 327 -  Ministerstvo dopravy na rok
2018.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7331 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/