Návrh státního rozpočtu

Marek Žďárský vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zahraničních věcí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zahraničních věcí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Marek Žďárský

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o poskytnutí Návrhu státního rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí na rok 2018. Konkrétně se mi jedná o tzv. kapitolní sešit, který byl předložen Poslanecké sněmovně a byl podkladem pro jednání výboru Poslanecké sněmovny, kterému byla tato kapitola přikázána. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Marek Žďárský