Návrh pracovní návštěvy prezidenta republiky v Ruské federaci

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Ruské federaci ve dnech 8. až 10. května 2015 u příležitosti oslav 70. výročí konce druhé světové války v Moskvě pro jednání Vlády ČR dne 8.4.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo zahraničních věcí

1 příloha

Dobrý den,
níže přikládáme usnesení vlády týkající se návštěvy prezidenta republiky
Miloše Zemana v Ruské federaci.

S pozdravem
Michaela Havránková

Tiskový odbor/Press Department
Skupina pro poskytování veřejných informací/Public Information Group
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044
e-mail: [email address], [1]www.mzv.cz

Od:        DevelopSign/Internal
Komu:        info@mzv.cz,
Datum:        09.04.2015 08:18
Předmět:        Žádost o informace podle dotaz - Návrh pracovní návštěvy
prezidenta republiky v Ruské federaci

--------------------------------------------------------------------------

-----Postoupil dserver1/Internal dne 9.4.2015 08:19-----

From: David Havlík <[FOI #4064 e-mail] ??>

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Ministerstvo zahraničních věcí
Žadatel:
[redacted]
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopii materiálu Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta
republiky Miloše Zemana v Ruské federaci ve dnech 8. až 10. května 2015 u
příležitosti oslav 70. výročí konce druhé světové války v Moskvě pro
jednání Vlády ČR dne 8.4.2015
S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #4064 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.
Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".
Datum podání:
<time datetime="2015-04-09T08:11:35+02:00" title="2015-04-09 08:11:35
+0200"> 9/4/2015</time>
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[3]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

nežádal jsem kopii usnesení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. dubna 2015 č. 279 k pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Ruské federaci ve dnech 8. a 9. května 2015 při příležitosti oslav 70. výročí konce 2. světové války v Moskvě. Žádal jsem kopii kopii materiálu Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Ruské federaci ve dnech 8. až 10. května 2015 u příležitosti oslav 70. výročí konce druhé světové války v Moskvě, který 8.4.2015 předložil Vládě ČR ministr zahraničí pod č.j. 379/15. Jelikož jsem tuto informaci neobdržel, žádám opětovně o její poskytnutí. Jinak totiž nemohu žádost považovat za vyřízenou v souladu se zákonem

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 9.4.2015 a opětovně dne 24.4.2015 jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů,nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informace pro všechny,

3 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Ministerstvo zahraničních věcí

22/5/2015

Dobrý den, v příloze vám zasíláme odpověď na vaši stížnost, která bude
zaslána též prostřednictvím České pošty.

S pozdravem
Michaela Havránková

Tiskový odbor/Press Department
Skupina pro poskytování veřejných informací/Public Information Group
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044
e-mail: [[1]email address], [1]www.mzv.cz

Od:        David Havlík <[FOI #4064 e-mail] ??>
Komu:        [2][email address],
Datum:        06.05.2015 16:02
Předmět:        Re: Odpověď: Žádost o informace podle dotaz - Návrh
pracovní návštěvy prezidenta republiky v Ruské federaci

--------------------------------------------------------------------------

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 9.4.2015 a opětovně dne 24.4.2015 jsem vás žádal o poskytnutí
informace. Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované
informace jste měli poskytnout do 15 dnů,nestalo se tak. Tato lhůta pro
poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm.
b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při
dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí
lhůty pro poskytnutí informací)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. mailto:[email address]