Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 pro jednání Vlády ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Posta, Úřad vlády České republiky

5 příloh

Vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám.

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 24053p-16.pdf)(See attached file:
Příloha_1_Usnesení_vlády_1121.pdf)(See attached file: Příloha_2_Plán
legislativních prací_2017.pdf)(See attached file: Příloha_3_Příloha č. 2 k
usnesení 1121.pdf)(See attached file: Příloha_4_Příloha č. 3 k usnesení
1121.pdf)