Návěsný vozík PAV 41

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Ministerstvo dopravy. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Jan Cicvárek

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
vznáším na Vás dotaz ohledně postupu pro legálizaci užívání návěsného vozíku PAV 41 na veřejných komunikacích v rámci EU.
Zakoupil jsem vozík PAV 41 (v.č. 3683, r.v. 1973), kompletní, s typovým průkazem i návěsným zařízením. Nyní je po celkové generální opravě a hodlám ho napojovat za Jawu 640. Písemný souhlas výrobce motocyklu k napojení tohoto typu vozíku jsem již obdržel. Jak mám nyní dál postupovat? Panují totiž značné nejasnosti ohledně platnosti: "Ministerstvo dopravy povolilo výjimku z ustanovení § 2 odstavce b) vyhlášky MD 145/58 Ú.I.,a to, že návěsný vozík PAv-41 nemusí mít samostatnou SPZ. Na návěsném vozíku musí však být napsáno SPZ totožné s SPZ tažného vozidla." - doslovná citace z typového průkazu vystaveného výrobcem vozíku, tím byly Kovozávody Semily, podnik MP. Platnost či neplatnost této výjimky je totiž středobodem problematiky legalizace provozování vozíku. Snažil jsem se získat jasnou odpověď na různých DI v rámci našeho okresu, ale očividně, dle rozdílných odpovědí, i na těchto úřadech se poněkud ztrácí v legislativě. Dodávám pro úplnost, že vozík nemá výrobcem přidělen VIN, pouze výrobní číslo.
Jako občan respektující zákony a předpisy ČR a EU, potřebuji jasnou a hlavně kvalifikovanou odpověď na výše uvedený dotaz.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jan Cicvárek

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 9.2.2019 09:48:33
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Návěsný vozík PAV 41

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 9.2.2019 09:48:33
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Návěsný vozík PAV 41

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport