Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Irena Šmejkalová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Nárok na odpočet ůroků z hypotečního úvěru

Čekáme, až si Irena Šmejkalová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Irena Šmejkalová

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den , obracím se na vás s pomocí o radu a vyjádření pro FU Mladá Boleslav .V Mladé Boleslavi o mě odkazují na GFŘ at podám žádost
Postavila jsem s i dům a mám na něj hypoteční úvěr ,
bydlim v domě , na který platím od roku 2008 hypoteční úvěr docela velkou částku a i úroky a všechny náklady a finance s tím spojené , energie atkd.

Hypo.smlouva je cela psana pouze na me a ve vypisu z katastru je uvedene zastavni pravo podle této smlouvy. Nase danova ucetni tvrdi, ze si snížit dan nemohu jelikož byt není psany na me.

V roce 2017 jsem přepsala dům na syna , kdyby se se mnou něco stalo a on se mohl postarat o dceru,která je v invalidním důchodě po operaci srdce .Ale já platím a ještě budu 20 let platit hypoteční úvěr na tento dům a další náklady , dům nepronajímám , žijeme a máme tady trvalý pobyt s dětmi .

Neverim, ze to je spravne. Vydaje jsou pouzity na me bytove potereby, v byte bydlim, nikomu ho nepronajimam a v hypotéce jsem jediny ucastnik uveru. Muzete me prosim poradit?

a jestli nemám nárok já může si uplatnit on úroky z mé smlouvy hypoteční?

odpověd od právníka a finan.poradce
Muzete,misto vypisu z katastru pouzijete kopii vasi op,kde je misto trvaleho bydliste.

podpis :Irena Šmejkalová

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 02/04/2020 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]) a zaevidována pod čj. 22210/20.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Oddělení provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Irena Šmejkalová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.