Vážené Ministerstvo průmyslu a obchodu,

prosím o zaslání dokumentů, které se tákají implementace Národní strategie umělé inteligence v České republice, kde jste jako ministerstvo hlavním koordinátorem.

Mj. tedy žádám o
a) všechny výroční zprávy o naplňování cílů Národní AI strategie .
b) memoranda o spoluprácích se soukromoprávními a nestátními subjekty

Děkuji předem.
S přátelským pozdravem,

Mg. Michal Škop, Ph.D.

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 5.8.2022 15:33:20
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Národní strategie umělé inteligence v České republice
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C4MNNJO

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.8.2022 15:33:20 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Národní strategie umělé inteligence v České republice elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.8.2022 15:33:20 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne / Your submission: 5.8.2022 15:33:20

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 84409/2022
Datum zaevidování / Submission date: 5.8.2022 15:40:15
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stížnost

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 1.9.2022 11:29:15
Předmět požadavku / Subject: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Národní strategie umělé inteligence v České republice
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C4NEUZV

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 1.9.2022 11:29:15 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Národní strategie umělé inteligence v České republice elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 1.9.2022 11:29:15 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne / Your submission: 1.9.2022 11:29:15

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 89820/2022
Datum zaevidování / Submission date: 1.9.2022 11:30:09
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]