Náměstí Kouřimi

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dobrý den, ptám se na naše krásné náměstí a chci vědět
1 proč nejdou vyměnit lavičky které zničili nepřizpůsobiví občané,
2 proč nejde opravit dlažba na náměstí,
3 proč nejde navést nový písek na pískovou část našeho krásného náměstí.
4 proč neni splněn slib že bude vypracovaná nová koncepce našeho krásného náměstí,
5 proč nešel opravit celý pozemek i s obrubou u památníku padlích za naši krásnou Kouřim,
6 proč není vypracován plán na parkování na našem krásném náměstí.

Prosím o odpovědi na jednotlivé otázky. Pokud chcete znát mé nacionále, už jsem Vám je poslal.

S přátelským pozdravem,

Klouda Otto Kouřim

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 1181/2016

Žádost o informace podle dotaz – náměstí Kouřimi

 

Vážený pane, vážená paní,

zasíláme odpovědi na Vámi položené otázky.

1.  proč nejdou vyměnit lavičky, které zničili  nepřizpůsobiví občané

lavičky  na náměstí se pravidelně udržují, jejich celková výměna se nám
jeví jako neekonomická, dřevěné prvky určené k opravě jsou ve výrobě;
lavičky budou postupně doplněny

 

2.  proč nejde opravit dlažba na náměstí

nejnutnější opravy dlažby se provádějí průběžně

 

3.  proč nejde navést nový písek na pískovou část našeho krásného náměstí

písková část náměstí není pískoviště, není nutné ho vyměňovat

 

4.  proč není splněn slib že bude vypracovaná nová koncepce našeho
krásného náměstí

v letech 2016 – 2017 nebude nová koncepce náměstí městem připravována

 

5.  proč nešel opravit celý pozemek i s obrubou u památníku padlích za
naši krásnou Kouřim,

pozemek, včetně obrubníku u pomníku padlých, se neupravoval z důvodu
prorostlých kořenů zde rostoucích krásných stromů. V případě, že by se
přistoupilo k celkové opravě, poškodily by se kořeny těchto stromů, které
by tento zásah mohl nenávratně poškodit

 

6.  proč není vypracován plán na parkování na našem krásném náměstí, o
kterém se mluví několik let

plán na parkování na náměstí se v současné době zpracovává, komise
dopravní a bezpečnostní tento úkol obdržela od rady města na začátku roku
2016

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

Klouda zanechal/a poznámku ()

Vážený pane tajemníku, jsou to jen výmluvy a nepravdy.
Lavičky jsou děsné i po opravě stačí se na ně jít podívat.
Písek na pískovou část se dával každé dva roky, šlo to, teď to nejde protože ženete mámy s dětmi do parku a nebo do knoflíku u haly, obojí vám nejde, bohužel, ta mámy mají jinou prioritu si hrát s dětmi, tedy je to města ostuda.
Náměstí se neopravuje průběžně, ale nijak, ostuda.
A optám se na dvě věci, ta ostuda na náměstí sběrný dvůr dělá ostudu u kostela, co s tím, a pak ty popelnice za museem, to je tedy děs, to fakt upoutá každého návštěvníka Kouřimi, je to prostě rarita, neumím si představit popelnice na Kolínském náměstí, nebo třeba v Benešově.
Dál by mně zajímalo kolik a za co platíme tři nebo čtyři právníky , jejich úspěchy a prohry by zajímalo město, jsou to také naše peníze.

Děkuji za informace a prosím aby o tom rozhodovalo zastupitelstvo Kouřimi, i když vím , že to je celkem zbytečné.

Krásný den, Klouda

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
stahuji svůj dotaz k náměstí

S pozdravem,

Klouda