Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosim o infokdy bude. studie na parkovani na mêstě
A kolik bude studie stat.
S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 1533/2020 ze dne 8. 7. 2020

 

Žádost o informace podle dotaz - Náměstí

 

Vážená paní, vážený pane,

dopravně bezpečnostnímu projektu pro území města Kouřim pro pěší a
automobilovou dopravu - analytickou část a návrhovou část předcházelo
zpracování "Dopravně technického řešení parkování v centru města Kouřimi"
za cenu 31.000,- Kč bez DPH.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

 

Za město Kouřim:

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim