Náměstí

Klouda vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosim , kdy bude naše naměsti namėstim a ne parkovištěm??
Slybujete ,lżete a nic. Jako všechno..
Je zde i
Děkuji Klouda Otto

S přátelským pozdravem, Klouda , Kouřim .

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Čj. : KOU - 1078/2020 ze dne 20. 5. 2020

 

Žádost o informace podle dotaz - Náměstí

K Vaši žádosti sdělujeme, že Mírové náměstí je stále náměstím. Náměstí
označuje volné veřejné prostranství ve městě, ohraničené zejména
přilehlými domy.
Dle § 34 zákona 128/2000 Sb. Jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.

Na náměstí navazují ulice a chodníky. Parkování na náměstí podléhá, tak
jako všude jinde, zákonu o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb.

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pane tajemníku Děkuji za info co je náměstí ale já jsem se ptal Kdy přestane být naši náměstí parkovištěm kdy se stání na náměstí zpoplatněný tak jako kde jaké vesnici
S pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 1535/2020 ze dne 9. 7. 2020

 

Žádost o informace podle dotaz - Náměstí

 

Vážená paní, vážený pane,

Zastupitelstvo města Kouřim na svém jednání dne 26.2.2020  (usnesení č.
13) převzalo od zhotovitele předložený Dopravně bezpečnostní projekt pro
území města Kouřim pro pěší a automobilovou dopravu - analytickou část a
návrhovou část.

Komise rady města Dopravně-bezpečnostní připraví a předloží návrh
jednotlivých etap - řešitelné ihned; řešitelné na základě povolení DI,
řešené podle důležitosti.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Za město Kouřim:

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

 

 

 

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji za info ale mě zajímá kdy ty úpravy začnu 5 měsíců nejste schopni zrealizovat ani jedno a občan nevi co to je

S pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 1695/2020 ze dne 30. 7. 2020

 

Žádost o informace podle dotaz - Náměstí

 

Vážená paní, vážený pane,

komise dopravní a bezpečnostní v průběhu měsíce září předloží orgánu města
první výstupy dané studie.

S přátelským pozdravem.

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim