Nákup automobilu v bazaru

Dotaz byl částečně úspěšný.

Laďka Pechová

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mám dotaz ohledně nákupu vozu přes autobazar mimo okres i kraj. V autobazaru mi sdělili, že na potvrzení, které mi vydají, si mohu pro automobil dojet. Je tato informace pravdivá?

S přátelským pozdravem,

Laďka Pechová

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Nákup automobilu v bazaru,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 23.3.2021 07:30:05
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05KKMLP.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz