Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste JUDr. Libor Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Nákup a instalace mobilního ledového kluziště

Čekáme, až si JUDr. Libor Novák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

JUDr. Libor Novák

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o sdělení všech informací týkající se vyhlášené zakázky č. 2016/00072 na Nákup a instalaci mobilního ledového kluziště. Zejména:

1) sdělení jmen všech subjektů přihlášených do zmíněné veřejné zakázky vč. jejich nabídek v období po datu 15.11.2016

2) poskytnutí všech podkladů na základě kterých byl vybrán vítěz veřejné zakázky - společnost H+H Technika, spol. s r.o.

3) složení výběrové komise vč. jejich hlasování

4) poskytnutí informace o tom, jakým způsobem byla veřejná zakázka vyhlášena vzhledem k faktu, že byla ta samá veřejná zakázka emailovou zprávou ze dne 15.11.2016 zrušena (přes systém eTržiště)

S přátelským pozdravem,

JUDr. Libor Novák

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Nákup a instalace mobilního ledového kluziště? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Nákup a instalace mobilního ledového kluziště? bylo doručeno 07.12.2016 14:35:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 108008/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: David Limport
Městská část Praha 6

22/12/2016

Vážený pane Nováku,

v příloze Vám zasíláme vyjádření na Vaši žádost o poskytnutí informací ve
smyslu zákona č. 106/199 sb. ze dne 7. 12. 2016.

S pozdravem

      Ing. David Limport
     Vedoucí oddělení
     Oddělení kultury, sportu a volnočasových aktivit

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 569
     E-mail: [1][[1]emailová adresa]
     Web: [2][2]http://www.praha6.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]
2. [4]http://www.praha6.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.praha6.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.praha6.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste JUDr. Libor Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.