Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zajímá mě jak je možné chtít po samoživitelce 2 dětí chtít uhradit náklady řízení.
Z çástky 4000kč bylo uhrazeno 1000kč a paní Baloghová zastupující OS Teplice dala podnět na exekuci kde z 3000kč je 9775kč. Jak může instituce jako je Okresní soud jednat jak nějaká Mafie kde jsou úroky 250% ? Neměl by Soud v takovémto případě zvolit např. Elektronický platební rozkaz? Náklady jsou u tohoto typu vymáhání podstatně menší.

S přátelským pozdravem,
David Přikryl, Pavlína Králová

Okresní soud v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Náklady tr. řízení"
s evidenčním číslem bd414938-3fa0-43bb-aaed-70d0a2d1ec3f a s běžným číslem
47829/2022 bylo doručeno dne 11.07.2022 23:04:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Teplicích

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.