Náklady nákupu na komoditní burze Kladno

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Zlínský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Zlínský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o tímto poskytnutí informace ohledně zakázky s ev. číslem 639550 uveřejněné ve Věstníku VZ dne 1.6.2016. Prosím o soupis externích nákladů, které Vaší instituci vznikly v souvislosti s touto zakázkou nad rámec samotné dosažené ceny. Zejména se jedná o prostředky vydané vůči komoditní burze a dohodcům na ní operujícím.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

ginisep, Zlínský kraj

0 *H
010
`He

ginisep, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.6.2016 11:37:30 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Náklady nákupu na komoditní burze Kladno elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.6.2016 11:37:30 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 14.6.2016 13:23:05

Vaše podání ze dne: 14.6.2016 11:37:30 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00BF5RR
Datum zaevidování: 14.6.2016 11:37:30
Vaše evidenční údaje: Skuhrovec Jiří, ,, [FOI #5400 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

ginisep, Zlínský kraj

1 příloha

------------------------------------------------
PID : KUZLP009P05O
Značka : KUZL 41850/2016
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancelář ředitele
Věc : odpověď na žádost podlezákona č. 106/1999 Sb. - nákup elektřiny na komoditní burze
Věc podrobně : odpověď na žádost podlezákona č. 106/1999 Sb. - nákup elektřiny na komoditní burze
Datum podání : 15.6.2016