Náklady nákupu na komoditní burze Kladno

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o tímto poskytnutí informace ohledně zakázky s ev. číslem 522204 uveřejněné ve Věstníku VZ dne 14.9.2015. Prosím o soupis externích nákladů, které Vaší instituci vznikly v souvislosti s touto zakázkou nad rámec samotné dosažené ceny. Zejména se jedná o prostředky vydané vůči komoditní burze a dohodcům na ní operujícím.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady nákupu na komoditní burze Kladno“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [emailová adresa]
web: www.liberec.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu pdf, tiff, png, tif, xml, jpeg, jpg, gif s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady nákupu na komoditní burze Kladno“ bylo doručeno 14.06.2016 11:40:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem CJ MML 122576/16.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [emailová adresa]
web: www.liberec.cz

Šálek Michal, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1 příloha

Zasílám odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Pěkný den

 

Michal Šálek

specialista inženýrských sítí

 

Statutární město Liberec

Magistrát města Liberec

odbor hlavního architekta

Nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec

 

tel.: +420 485 243 507

e-mail: [1][emailová adresa]

web: [2]www.liberec.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.liberec.cz/

statutární město Liberec, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1 příloha

Dobrý den,
v příloze Vám posíláme odpověď na Vaši žádost o informaci. S pozdravem. Lenka Lenertová Skřivánková

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [emailová adresa]
web: www.liberec.cz