Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o tímto poskytnutí informace ohledně zakázky s ev. číslem 524320 uveřejněné ve Věstníku VZ dne 12.10.2015. Prosím o soupis externích nákladů, které Vaší instituci vznikly v souvislosti s touto zakázkou nad rámec samotné dosažené ceny. Zejména se jedná o prostředky vydané vůči komoditní burze a dohodcům na ní operujícím.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Večerková Hana, Ministerstvo kultury

1 příloha

------------------------------------------------
PID : MKCRX009XAKE
Značka : MK 40632/2016 OIVZ
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor investic a veř. zak
Věc : Návrh odpovědi k žádosti o informace
Věc podrobně : Návrh odpovědi k žádosti o informace
Datum podání : 15.6.2016