Náklady na výrobu a distribuci novoročenek - 2018

Dotaz byl úspěšný.

Martin Tománek

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o sdělení celkových nákladů na výrobu a distribuci všech novoročních blahopřání, které vaše ministerstvo hradilo ze svých prostředků v roce 2018 pracovníkům ministerstva nebo politikům, případně dalším osobám. Pokud z nějakého důvodu není možné náklady vyčíslit, prosím o jejich odhad.

S přátelským pozdravem,

Martin Tománek

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 28.11.2019 14:30:07
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Náklady na výrobu a distribuci novoročenek - 2018
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C1R03Q4

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 28.11.2019 14:30:07

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 89907/2019
Datum zaevidování / Submission date: 28.11.2019 14:42:17
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]