Náklady na výrobu a distribuci novoročenek - 2018

Dotaz byl úspěšný.

Martin Tománek

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o sdělení celkových nákladů na výrobu a distribuci všech novoročních blahopřání, které vaše ministerstvo hradilo ze svých prostředků v roce 2018 pracovníkům ministerstva nebo politikům, případně dalším osobám. Pokud z nějakého důvodu není možné náklady vyčíslit, prosím o jejich odhad.

S přátelským pozdravem,
Martin Tománek

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 28.11.2019 14:52:54
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Náklady na výrobu a
distribuci novoročenek - 2018
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 28.11.2019 14:52:54
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Náklady na výrobu
a distribuci novoročenek - 2018
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Martin Tománek                             e-mail:
[1][FOI #8004 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 500/2019-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace ze dne 28. 11. 2019 - odpověď

Vážený pane,

 

obrátil jste se dne 28. 11. 2019 na Ministerstvo dopravy s žádostí o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen InfZ“), která byla podatelnou ministerstva
zaevidována téhož dne pod č. p. 63177/2019-MD-CKDP. V žádosti  žádáte o
poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„prosím o sdělení celkových nákladů na výrobu a distribuci všech
novoročních blahopřání, které vaše ministerstvo hradilo ze svých
prostředků v roce 2018 pracovníkům ministerstva nebo politikům, případně
dalším osobám. Pokud z nějakého důvodu není možné náklady vyčíslit, prosím
o jejich odhad.“

 

Ministerstvo dopravy připravilo pro své potřeby a potřeby svých
zaměstnanců elektronické novoročenky vytvořené zaměstnanci a rozesílané
prostřednictvím e-mailu. Kromě těchto novoročenek bylo pořízeno 300 ks
tištěných novoročenek, přičemž celkové náklady na jejich výrobu a
distribuci činily 17 839,- Kč. (Z této celkové sumy činily náklady jen na
odeslání cca 2 850 Kč.)

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8004 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/