Náklady na vybudování a provoz Chytré lampy PRE

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 13

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí následujících informací o projektu tzv. Chytré lampy PRE:
- kdo inicioval tento projekt na území Městské části Praha 13
- jaké jsou celkové náklady na uvedení projektu do provozu a kdo je hradil, případě v jakém poměru, pokud byly náklady rozděleny mezi více subjektů
- jaké jsou skutečné a předpokládané provozní náklady a kdo je hradí, případně v jakém poměru, pokud jsou provozní náklady rozděleny mezi více subjektů

Informace mi, prosím, poskytněte výhradně na tuto e-mailovou adresu,
pokud možno ve strojově čitelném formátu (tj. raději ve wordu než
sken dokumentu).

S pozdravem,

Jan Mohyla

E-PODATELNA, Městská část Praha 13

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady na vybudování a provoz Chytré lampy PRE“ byla převzata elektronickou podatelnou. Po ověření všech náležitostí a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno další potvrzení o doručení a zaevidování datové zprávy.

Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

E-PODATELNA, Městská část Praha 13

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady na vybudování a provoz Chytré lampy PRE“ bylo doručeno 16.03.2018 10:42:08 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-14662/2018 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

Toto potvrzení o doručení datové zprávy není potvrzením o řádnosti podání podle jiných právních předpisů. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
 
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Povinný subjekt: Městská část Praha 13

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Šrámková,

ve Vaší odpovědi na mé podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady na vybudování a provoz Chytré lampy PRE“ , které zaregistrováno pod číslem P13-14662/2018, jsem nedostal úplnou odpověď na některé mé dotazy, ani zdůvodnění, proč nebyly úplné odpovědi poskytnuty.

- nebylo uvedeno, kdo má celkové náklady na uvedení projektu do provozu uhradit, případě v jakém poměru, pokud budou náklady rozděleny mezi více subjektů
- nebyly uvedeny skutečné a předpokládané provozní náklady a kdo je hradí, případně v jakém poměru, pokud jsou provozní náklady rozděleny mezi více subjektů

Tímto Vás žádám o doplnění úplných odpovědí na výše uvedené body.
Informace mi, prosím, poskytněte výhradně na tuto e-mailovou adresu,
pokud možno ve strojově čitelném formátu (tj. raději ve wordu než
sken dokumentu).

S pozdravem,
Jan Mohyla

E-PODATELNA, Městská část Praha 13

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Re: Odpověď na žádost o informace podle dotaz - Náklady na vybudování a provoz Chytré lampy PRE“ byla převzata elektronickou podatelnou. Po ověření všech náležitostí a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno další potvrzení o doručení a zaevidování datové zprávy.

Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

E-PODATELNA, Městská část Praha 13

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Re: Odpověď na žádost o informace podle dotaz - Náklady na vybudování a provoz Chytré lampy PRE“ bylo doručeno 23.03.2018 13:45:30 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-16092/2018 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

Toto potvrzení o doručení datové zprávy není potvrzením o řádnosti podání podle jiných právních předpisů. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
 
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Informace pro všechny o.s.,

3 přílohy

Městská část Praha 13 [1]23/3/2018 

Dobrý den,
posíláme odpověď na Vaši žádost ohledně chytré lampy.
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: [2]www.praha13.cz

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/na...
2. http://www.praha13.cz/