náklady na ÚZEMNÍ PLÁNY

Dotaz byl úspěšný.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych od Vás získala informaci, kolik peněz Statutární město Brno přislíbilo a vyplatilo za veškeré práce související s pořizováním nového územního plánu - tzn. částka vysoutěžená za celé dílo, částka vyplacená k dnešnímu dni a to ve struktuře:
- částka za zadání
- částka za koncept (včetně 3.varianty a vypořádání připomínek)
- další náklady s novým územním plánem související
- částka za Návrh

Obdobně požaduji informaci o částce, která byla přislíbena/vyplacena za zpracování tzv. Aktualizace územního plánu Brna.

Informaci prosím poskytněte v digitální podpobě a zašlete na e-mail.

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Statutární město Brno

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - náklady na ÚZEMNÍ PLÁNY“ byla doručena 28.04.2014 13:46:00 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - náklady na ÚZEMNÍ PLÁNY“, která byla doručena 28.04.2014 13:46:00, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Janevová Dagmar, Statutární město Brno

1 příloha

  • Attachment

    12.5.2014 N klady za zpracov n PmB a n vrhu zm ny PmB Aktualizace PmB.pdf

    456K Download View as HTML

 

Vážená paní,

dovoluji si Vám zaslat poskytnutí informací na základě žádosti o informace
č. j. MMB/0180042/2014 podané dne 28. 4. 2014 v požadované elektronické
podobě.

S pozdravem

Dagmar Janevová

OÚPR MMB