Náklady na tisk radničních novin a ceny inzerce

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám informaci k následujícím bodům týkajících se radničních novin a věcí s tím spojených...

1) V květnovém čísle 2021 je půlstránková reklama AVE. Jaká částka byla za tuto půlstranu zaplacena, jaká je běžná cena dle ceníku a co další inzerenti v rozsahu půlstrany v tomto čísle? Byla zde shodná cena, jako pro AVE? Pokud ne, jaké sumy ostatní inzerenti zaplatili? Kdo rozhoduje o cenotvorbě a následné slevě pro inzerenty a kdo konkrétně rozhodl v tomto případě?

2) Jaký je vztah pana místostarosty Petra Beneše k firmě AVE, Má u uvedené firmy ještě platnou zaměstnaneckou smlouvu?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady na tisk radničních novin a ceny inzerce“ bylo doručeno 10.05.2021 14:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-215086/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: ÚMČ Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
reaguji na můj předešlý dotaz a vyhrazuji se k bodu č.2, kde mi byla zamítnuta odpověď. Předpokládám, že radnice má informaci o tom, kde mají zastupitelé, radní a místostarostové platné, či již ukončené pracovní smlouvy. Žádám tedy o odpověď

S pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Náklady na tisk radničních novin a ceny inzerce“ bylo doručeno 19.05.2021 12:20:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-226110/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz