Náklady na tisk radničních novin a ceny inzerce

Michal Voska vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám informaci k následujícím bodům týkajících se radničních novin a věcí s tím spojených...

1) V květnovém čísle 2021 je půlstránková reklama AVE. Jaká částka byla za tuto půlstranu zaplacena, jaká je běžná cena dle ceníku a co další inzerenti v rozsahu půlstrany v tomto čísle? Byla zde shodná cena, jako pro AVE? Pokud ne, jaké sumy ostatní inzerenti zaplatili? Kdo rozhoduje o cenotvorbě a následné slevě pro inzerenty a kdo konkrétně rozhodl v tomto případě?

2) Jaký je vztah pana místostarosty Petra Beneše k firmě AVE, Má u uvedené firmy ještě platnou zaměstnaneckou smlouvu?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady na tisk radničních novin a ceny inzerce“ bylo doručeno 10.05.2021 14:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-215086/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: ÚMČ Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
reaguji na můj předešlý dotaz a vyhrazuji se k bodu č.2, kde mi byla zamítnuta odpověď. Předpokládám, že radnice má informaci o tom, kde mají zastupitelé, radní a místostarostové platné, či již ukončené pracovní smlouvy. Žádám tedy o odpověď

S pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Náklady na tisk radničních novin a ceny inzerce“ bylo doručeno 19.05.2021 12:20:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-226110/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz