Náklady na státní návštěvu prezidenta republiky na Slovensku

Dotaz byl úspěšný.

Vojtěch Berger

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie faktury (či všech souvisejících faktur) vystavené (vystavených) Ministerstvu zahraničních věcí za ubytování prezidenta Miloše Zemana a členů jeho delegace, včetně novinářského doprovodu, při prezidentově návštěvě Slovenska uskutečněné ve dnech 15.-16. listopadu 2019.

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Berger

info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí

4 přílohy

Vážený pane Bergere,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace:

(See attached file: Berger - poskytnutí.pdf)(See attached file:
Faktury.pdf)

S úctou
Jakub Kopecký
Tiskový odbor/Press Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044
e-mail: [emailová adresa], www.mzv.cz

[1]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...
[2]V4_2019_CZ

References

Visible links
2. https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vzt...