Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Charvát prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Náklady na rekonstrukci budovy radnice

Čekáme, až si Jan Charvát přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

se zájmem jsem si přečetl zprávu radnice k údajnému snížení nákladů na rekonstrukci sídla radnice z 1,2 na 1,1 miliardy korun.
https://praha10.cz/mestska-cast/aktualne...

Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce vzrostly v některých položkách ceny stavebních materiálů i stavebních prací i o 100 procent, rád bych položil v této souvislosti několik dotazů:

- Projekční práce včetně nacenění byly zahájeny před dvěma lety. Projekt byl odevzdán v prosinci 2020. Od té doby uběhlo tedy již devět měsíců. Kdy byly prosím ceny za jednotlivé položky v kontrolním rozpočtu projektu naposledy aktualizovány, v jakém cenovém systému a v ceníku pro jaké časové období? (Pokud nebylo použito běžných ceníků, jakou metodou byly tyto jednotkové ceny získány?

- V materiálu MČ je uveden pojem skutečná cena. Jak je tato cena definována a ke kterému datu?

- Jakým způsobem jsou v aktuálním projektu rekonstrukce zohledněny výrazné nárůsty cen všech stavebních materiálů? Jak je možné, že ceny reálně stoupají, ale v kontrolním rozpočtu klesají, ačkoliv nedošlo k žádné redukci projektu? Znamená to, že nacenění projektantem bylo provedeno vadně? Je to případně spojeno s nějakou sankcí?

- Jakým způsobem má MČ Praha 10 tyto ceny smluvně garantovány a jak je připravena zohlednit případné další nárůsty stavebních komodit i prací? Jaký má nárůst cen a opoždění realizace dopad na podmínky přislíbených či přidělených dotací či půjček?

- Jaký je aktuální harmonogram přípravy a realizace akce a jak se liší od harmonogramů dodaných HMP či MŽP, od kterých MČ Praha 10 žádala dotace či půjčky? Tyto harmonogramy prosím přiložte, včetně jejich aktualizací, pokud byly výše zmíněným subjektům zaslány.

Děkuji,

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady na rekonstrukci budovy radnice“ bylo doručeno 24.09.2021 13:10:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-413259/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Charvát prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.