Náklady na "rekondiční" pobyt prezidenta republiky v Ústřední vojenské nemocnici

Dotaz byl částečně úspěšný.

Vojtěch Berger

Povinný subjekt: Kancelář prezidenta republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí faktury, resp. všech faktur vystavených Ústřední vojenskou nemocnicí, souvisejících s úhradou „rekondičního pobytu“ prezidenta Miloše Zemana v ÚVN ve dnech 16.-20. řína 2019.

Jedná se o fakturu (faktury), které zahrnují služby poskytnuté prezidentovi v rámci nadstandardní péče nebo o faktury zohledňující jiné mimořádné náklady, které ÚVN v souvislosti s rekondičním pobytem prezidenta hradila (např. úpravy či rekonstrukce prostor, kde se prezident léčil, jeho pokoje apod.)

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Berger