Náklady na ohńostroj u jablonecké přehrady dne 30.4.2017

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Statutární město Jablonec nad Nisou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
tímto žádám o poskytnutí následující informace:

Žádám Vás o sdělení informace, jakou částkou z veřejných prostředků přispělo Statutární město Jablonec nad Nisou na již tradiční ohńostroj, který se konal dne 30.4.2017 u jablonecké přehrady.
Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

Shalom,
Vít Veselý

epodatelna@mestojablonec.cz, Statutární město Jablonec nad Nisou

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.6.2017 08:17:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Náklady na ohńostroj u jablonecké přehrady dne 30.4.2017 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.6.2017 08:17:12 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Jablonec nad Nisou 22.6.2017 08:26:46

Vaše podání ze dne: 22.6.2017 08:17:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Náklady na ohńostroj u jablonecké přehr... podané na adresu el. podatelny - Instituce [Jablonec nad Nisou vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUJNX00U569X
Datum zaevidování: 22.6.2017 08:18:23
Váš osobní přístupový kód: MUJNSE05Q3TH
Vaše evidenční údaje: Veselý Vít, Malá Běla /136, 29401 Bakov nad Jizerou, foi+request-6821-6de43d00@infoprov...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Semecká Dagmar

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUJNX00U569XMUJNSE05Q3TH", nebo použijte web podatelnu.

Reichelová Pavlína, Bc., Statutární město Jablonec nad Nisou

1 příloha

Dobrý den,
v příloze zasíláme odpověď na vaši žádost o informace.
S pozdravem

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení
Statutární město Jablonec nad Nisou
Magistrát města
Mírové náměstí 3100/19
467 51 Jablonec nad Nisou
tel.č.: 483 357 364
e-mail: [emailová adresa]

ukázat citované pasáže