Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informace týkající se nákladů na Dny Prahy 10 konané 1.-10.10. 2014

Konkrétně vedle celkové částky žádám o rozpis cen těchto akcí:

- Zahajovací koncert, Hamr
žádám též o o smlouvu či fakturu s těmito účinkujícími: Kamil Střihavka, Monkey Business, moderátor celého dne

- Quern – tradiční skotská hudba, Divadlo MANA

- Vernisáž výstavy Česko a Slovensko v umění, Galerie 10, Čechovo nám.

- Koncert pro seniory CSOP Zvonková

- Výstava: Praha 10 – Ráj českého fotbalu

- Koncert pro všechny - Helena Vondráčková - KD Barikádníků (žádám též o o smlouvu či fakturu s paní Vondráčkovou)

- - Koncert pro všechny - V. Špinarová - KD Barikádníků (žádám též o o smlouvu či fakturu s paní Špinarovou)

- Koncert pro seniory DS Sněženková

- Den zdraví a dětský den, Gutovka

- Koncert pro seniory CSOP Sámova

- Sportovní hry seniorů, DS Rektorská

- Koncert pro seniory DS Rektorská

- Den otevřených dveří v ZŠ

- Pásmo inscenačního čtení Obrázky ze starých Vršovic, Divadlo Mana

- Turnaje ZŠ O pohár starosty, SK Slavia Praha

- Pohádková cesta, Heroldovy sady

- Staročeské trhy na Čechově náměstí

- Vršovický koláč, Kubánské nám.

- Koncert v kostele sv. Václava, Čechovo nám.

- Turnaj SŠ v beach volejbale o pohár starosty, Hamr Záběhlice

S přátelským pozdravem,

Olga Richterová

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady na "Dny Prahy 10"“ bylo doručeno 01.11.2014 00:02:55 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-115168/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den,

 

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a
projektů, obdržel dne 1.11.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací, týkajících se nákladů na Dny Prahy 10,
konaných 1. – 10.10.2014. Požadované informace Vám zasílám v příloze
tohoto mailu.

 

S pozdravem.

 

 

Pavla Čejková

pověřena vedením Odboru kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

 

Tel. :     267 093 511

Mobil: +420 724 007 207

E- mail: [email address]

[1]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. http://www.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/