Blanka Ferjenčíková

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v návaznosti na předchozí žádost (za odpověď velmi děkuji) žádám o následující informace:
1. Jaké byly celkové náklady MČ Praha 10 s pořádáním Letní scény Prahy 10 v Heroldových sadech v roce 2023
2. Kolik byly celkové tržby vstupného a jaký podíl z něj obdržela MČ Praha 10?
3. Podaří se dát do pořádku zničený trávník? Kdy?

S přátelským pozdravem,

Blanka Ferjenčíková

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady MČ na Letní scénu Prahy 10“ bylo doručeno 03.07.2023 00:50:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-291749/2023.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz