Nakládání s majetkem městské části

Dotaz byl úspěšný.

Oživení, o.s.

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání následujících informací:

celkovou roční částku, kterou do rozpočtu MČ P1 odvádí firma EP-SC s.r.o. na základě jejích smluvních vztahů k domům Na Poříčí 36 a Na Poříčí 38. Prosím o informaci jednotlivě za roky 2015, 2016, 2017, 2018.

S přátelským pozdravem,

Šárka Trunkátová
Oživení, o.s.

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Nakládání s majetkem městské části? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,png,xlsx,docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Nakládání s majetkem městské části? bylo doručeno 17.05.2019 11:39:32 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 201411/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím 

  

Povinný subjekt: 

Městská část Praha 1 

  

  

Věc: Žádost o informace - vyřízení 

  

Městská část Praha 1 zaevidovala dne 17.5.2019  žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „Infz“) : 

"celkovou roční částku, kterou do rozpočtu MČ P1 odvádí firma EP-SC s.r.o.
na základě jejích smluvních vztahů k domům Na Poříčí 36 a Na Poříčí 38" 

Odpověď: 

viz příloha

 

Městská část Praha 1