Nájemní smlouva s MČ Praha 7

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Generální finanční ředitelství.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se pronájmu prostor v budově na Nábřeží kpt. Jaroše v Praze 7 Městské části Praha 7.

Žádám o poskytnutí úplného textu nájemní smlouvy, včetně všech příloh a dodatků.

Dále pak byly zveřejněny informace, že GFŘ rozporuje platnost dodatku nájemní smlouvy, který měl smlouvu prodloužit za rok 2015. Žádám o informaci, zda GFŘ dodatek nájemní smlouvy pokládá za platný či nikoliv. V případě že nikoliv, jaké úkony s tímto související provedl - např. zda své námitky sdělil nájemci, podal žalobu na neplatnost smlouvy atd.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla dne 18.11.2015 předána k vyřízení na Odbor komunikace, pod čj. 143 417/15.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

5 příloh

Dobrý den,

v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost.

S pozdravem,

Lucie Dobešová

Michal A. Valášek

Dobrý den,

děkuji vám za vaši odpověď č. j. Č. j.: 150097/15/7500-20080-050378 na svou žádost o informace. Žádal jsem nicméně o zaslání smluv včetně všech příloh a dodatků.

K původní nájemní smlouvě jsou podle jejího textu tři přílohy, které jsem nedostal. Prosím tedy o jejich zaslání.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

1 příloha

Dobrý den,

Vaše zpráva byla předána dne 4.12.2015 pod č.j. 151488/15 k dalšímu
vyřízení Odboru komunikace.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství

Odbor provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1                              

Tel.: +420 296 852 222

e-mail: [1]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[2]www.financnisprava.cz

[3][IMG]

 

 

ukázat citované pasáže