Nájemní smlouva s MČ Praha 7

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Generální finanční ředitelství.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se pronájmu prostor v budově na Nábřeží kpt. Jaroše v Praze 7 Městské části Praha 7.

Žádám o poskytnutí úplného textu nájemní smlouvy, včetně všech příloh a dodatků.

Dále pak byly zveřejněny informace, že GFŘ rozporuje platnost dodatku nájemní smlouvy, který měl smlouvu prodloužit za rok 2015. Žádám o informaci, zda GFŘ dodatek nájemní smlouvy pokládá za platný či nikoliv. V případě že nikoliv, jaké úkony s tímto související provedl - např. zda své námitky sdělil nájemci, podal žalobu na neplatnost smlouvy atd.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla dne 18.11.2015 předána k vyřízení na Odbor komunikace, pod čj. 143 417/15.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

5 příloh

Dobrý den,

v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost.

S pozdravem,

Lucie Dobešová

Michal A. Valášek

Dobrý den,

děkuji vám za vaši odpověď č. j. Č. j.: 150097/15/7500-20080-050378 na svou žádost o informace. Žádal jsem nicméně o zaslání smluv včetně všech příloh a dodatků.

K původní nájemní smlouvě jsou podle jejího textu tři přílohy, které jsem nedostal. Prosím tedy o jejich zaslání.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

1 příloha

Dobrý den,

Vaše zpráva byla předána dne 4.12.2015 pod č.j. 151488/15 k dalšímu
vyřízení Odboru komunikace.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství

Odbor provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1                              

Tel.: +420 296 852 222

e-mail: [1]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[2]www.financnisprava.cz

[3][IMG]

 

 

ukázat citované pasáže