Nájemní smlouva na nebytový prostor

Dotaz byl úspěšný.

Bohumila Ranglová

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii nájemní smlouvy na nebytový prostor Restaurace u
Švejka, adresa Jugoslávských partyzánů 1425/9, Praha 6. Smlouvu
prosím pošlete elektronicky.

S přátelským pozdravem,

B. Ranglová

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Nájemní smlouva na nebytový prostor? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Nájemní smlouva na nebytový prostor? bylo doručeno 17.03.2016 14:15:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 026385/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

5 příloh

Dobrý den paní Ranglová,

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, která byla přijata pod
číslem jednacím  MČP 026385/2016.

Žádáme Vás tímto o písemné potvrzení přijetí tohoto e-mailu včetně 4
příloh.
S pozdravem
     Zdeňka Rybářová
     referent agendy bytů a nebytových prostor
     Odbor správy majetku

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 705
     E-mail: [1][email address]
     Web: [2]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha6.cz/