Nájemní smlouva na nebytový prostor v přízemí domu č.p. 357 Železný Brod

Ota Klekner vznesl tento dotaz dotaz na Město Železný Brod

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Železný Brod

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ).

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o zaslání kopie aktuální nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí domu č.p. 357 Železný Brod (Pizzerie). V případě, že by smlouva obsahovala osobní údaje, začerněte je prosím. Upozorňuji na to, že odmítnutím poskytnutí informace s odkazem na obchodní tajemství by byl porušen InfZ.

Informaci prosím pošlete přímo jako odpověď na tento e-mail.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

JUDr. Ota Klekner

Mgr. Josef Haas, Město Železný Brod

Vážený pane doktore, na základě žádosti ze dne 3.12.2014 Vám poskytuji tyto informace:

Objekt v Masarykově ulici č.p. 357 Železný Brod je ve správě příspěvkové organizace Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, IČ 64669033. Prostory pro podnikání v přízemí objektu č.p. 357 jsou užívány bez nájemní smlouvy. Tyto prostory jsou užívány bez právního důvodu, a proto byla příslušnému soudu podána žaloba na vyklizení. Rozsudek byl vydán, ale k dnešnímu dni není pravomocný.

S pozdravem

Mgr. Josef Haas
tajemník Městského úřadu Železný Brod
tel.: 483 333 921, mobil: 724 810 288

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Mgr. Josef Haas

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za poskytnutí informace.

S pozdravem,

JUDr. Ota Klekner