Nájemní smlouva

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle vyjádření paní Hany Královské, které písemně a svobodně učinila dne 23.2.2017 na webu Kouřimák je zjevné, že pozemky města p.č. 2531/2/a, p.č.2531/2/b, p.č. 2848 a p.č.147/2 o celkové rozloze 172 m2, (a které jsou t.č. předmětem dne 15.2.2017 zveřejněného Záměru města Kouřim tyto odprodat), dlouhodobě užívá právě paní Královská.

Předložte příslušnou nájemní smlouvu.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Hana Královská zanechal/a poznámku ()

Svobodné vyjádření pro paní ING. Dvořákovou,byla tato reakce na její zkopírovaný dotaz.
Dobrý den, paní Ing. Dvořáková, dovolím si Vám upřesnit celou situaci. Všechny tyto části městského pozemku co zde popisujete, není jako to, že město se jich zbavuje. Je to tak, že jsem požádala město o prodej. Městské pozemky jsou již několik let oplocené, součásti plotu je zděná kamenné zídka. Nežádám o prodej něčeho nového, nebo snad nějaké kulturní památky, nejedná se ani o Baštu, ani o hradby je to zahrádka! Musím přiznat, že mě velice překvapilo Vaše nepodstatné zjištění, protože se to na tomto fóru Můj zájem o prodej probíral už v loňském roce. Mohu se mýlit ale i Vy jste se přidávala do oné diskuze. Pravdou je, že se malinko změnily výměry, tak proto možná vzniklo Vaše nové nepodstatné zjištění.
Jinak pro ostatní diskutující zde, můj zájem se neliší od toho Vašeho. Každý z nás se stará o ten svůj dvoreček.

Více zde: http://www.kourimak.cz/kniha-navstev/

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 621/2017 ze dne 23. 2. 2017

Žádost o informace podle dotazu - Nájemní smlouva

Pane, paní,

Dle Vašeho požadavku přikládáme smlouvu o dočasném užívání pozemku
navazující na smlouvu z let předcházejících.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník