Náhrada škody na zdraví, rozsudek z roku 2008, žalovaná sokolovská nemocnice

Dotaz byl úspěšný.

Zdeněk Dvořák

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání rozsudku týkajícího se náhrady škody na zdraví ochrnuté matky dvou dětí z Horního Slavkova na Sokolovsku proti sokolovské nemocnici. Rozsudek byl z dubna 2008, k poškození zdraví došlo v roce 2003.

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Dvořák

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Náhrada škody na
zdraví, rozsudek z roku 2008, žalovaná sokolovská nemocnice" s evidenčním
číslem f6c0aef3-f057-422a-9b05-93c384577cd5 a s běžným číslem 57711/2014
bylo doručeno dne 29.07.2014 22:36:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kašparová Libuše, Krajský soud v Plzni

2 přílohy

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

 

sp. zn.: Si 331/2014

 

Zdeněk Dvořák, nar. 25. 1. 1977

Rotavská 11

Praha 5 - Stodůlky

              V Plzni dne 1. srpna 2014

 

 

Vážený pane Dvořáku,

 

na základě  žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám
v příloze zasílám v anonymizovaném znění rozsudek Krajského soudu v Plzni
ze dne 17. 4. 2008, č. j. 14 Co 128/2008 – 267.

 

S pozdravem

 

             Mgr. Jiří Levý, v.r.

místopředseda Krajského soudu v Plzni

 

 

Za správnost vyhotovení:

Libuše Kašparová