Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Vondrová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Náhled rozhodnutí soudu 18 C 218/2019-19

Čekáme, až si Kateřina Vondrová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Kateřina Vondrová

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěla bych požádat o náhled rozhodnutí soudu pod spisovou značkou 18 C 218/2019-19, které mělo nabýt účinnosti dne 25.8.2021. Do dnešního dne mi rozhodnutí nebylo bohužel doručeno.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Kateřina Vondrová

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Náhled rozhodnutí
soudu 18 C 218/2019-19" s evidenčním číslem
4259efc9-8d0c-44df-9b61-e99866d5bdb1 a s běžným číslem 144972/2022 bylo
doručeno dne 27.04.2022 08:05:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

 

 

Adresát:

[1][FOI #9315 e-mail] ??

 

 

 

Adresa pro doručení:

[2][FOI #9315 e-mail] ??

 

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[3]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9315 e-mail] ??
2. mailto:[FOI #9315 e-mail] ??
3. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Vondrová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.