Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Kunst prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Náhled do spisu v trestní věci a záznam telekomunikačho zařízení

Čekáme, až si Jakub Kunst přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud Praha - východ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Náhled do spisů
Číslo SP.zn- 2T 174/2019

Vážená paní, vážený pane,

Moje podání o "Žádost o informace podle dotaz - poslat záznam z odposlechu
a záznamu telekomunikačního provozu"s běžným tel číslem 778488945 a 606945462 bylo

Ddoručeno dne 4.12.2019
Jakub Kunst

Okresní soud Praha - východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Náhled do spisu v
trestní věci a záznam telekomunikačho zařízení" s evidenčním číslem
f527e77d-442c-497f-89a2-0eb73c58d0d0 a s běžným číslem 5572/2020 bylo
doručeno dne 04.02.2020 15:37:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-východ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Praha - východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Náhled do spisu v
trestní věci a záznam telekomunikačho zařízení" s evidenčním číslem
f527e77d-442c-497f-89a2-0eb73c58d0d0 a s běžným číslem 5572/2020, doručené
dne 04.02.2020 v 15:37:17 a ověřené dne 04.02.2020 v 15:49:35, bylo
přiřazeno ke spisové značce "2 T 174/2019" a ke zpracování dne 05.02.2020
v 07:18:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Praha-Východ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Okresní soud Praha - východ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Náhled do spisu v
trestní věci a záznam telekomunikačho zařízení" s evidenčním číslem
f527e77d-442c-497f-89a2-0eb73c58d0d0 a s běžným číslem 5572/2020, doručené
dne 04.02.2020 v 15:37:17 ale pouze informace o příkazu. Já požaduji hlasové záznamy z telekomunikačniho provozu a náhled do spisů SP . Zn 2T 174/2019 ( výpovědi svědků atd.)

S přátelským pozdravem,

Jakub Kunst

Okresní soud Praha - východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným
číslem 5572/2020" s evidenčním číslem f1700285-e237-4e4e-a726-073034f51858
a s běžným číslem 5670/2020 bylo doručeno dne 05.02.2020 08:37:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-východ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kohútová Zora, Okresní soud Praha - východ

2 přílohy

Dobrý den,

dle pokynu předsedkyně Mgr. Stejskalové Vám zasílám Rozhodnutí ze dne
17.2.2020

S pozdravem

 

 

Zora Kohútová

infocentrum

 

Okresní soud Praha – východ

Na Poříčí 20/1044

112 97  Praha 1

 

tel.: 221 729 399

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Kunst prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.