Nádraží Veleslavín, železniční přejezd

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych získat informaci o jakékoli diskuzi mezi vaší institucí a relevantními místními úřady o možné modernizaci na železničním přejezdu u Nádraží Veleslavín, která by pomohla plynulejší dopravě v okolí.

Konkrétně bych chtěl poprosit o kopie:
- emailů nebo dopisů k této záležitosti
- zápisů z jednání k této záležitosti
- technické dokumentace, kterou jste předkládali k této korespondenci a při jednáních

k následujícím úřadům:

- Hlavní město Praha
- Městská část Praha 6
- TSK

a to všechny dokumenty od posledních místních voleb v říjnu 2014.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Nádraží Veleslavín, železniční přejezd byla doručena 2018-08-16 12:42:55.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽDC - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 451504

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.szdc.cz

Správa železniční dopravní cesty

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasíláme, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
106/1999 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb. a v souladu s Vaší žádostí, co do
formy zaslání odpovědi, reakci naší organizace na Vaši žádost ze dne 16.
8. 2018.

 

S pozdravem

 

Mgr. František Chabičovský

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

 

Odbor právních činností (O25)

 

Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1

Tel.:  972 741 736

[1]www.szdc.cz

 

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění
naleznete na adrese [2]http://www.szdc.cz/dolozka

 

References

Visible links
1. http://www.szdc.cz/
2. http://www.szdc.cz/dolozka