Nádraží a počty cestujících

Dotaz byl částečně úspěšný.

Alexandr Mazač

Povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Rád bych vznesl dotaz k počtu nastupujících a vystupujících cestujících všech vlakových nádraží v ČR. Ideálně za každý měsíc roku 2019 případně 2018. Potřebuji to pros svojí bakalářskou práci.

S přátelským pozdravem,
Alexandr Mazač

Alexandr Mazač

Povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím o vyjádření k dotazu na počet cestujících ze dne 6.2. prosím máte zpoždění podle zákona musí povinný subjekt odpovědět co nejdříve a to do 21/2/2020.

S přátelským pozdravem,
Alexandr Mazač

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Re: Žádost o informace podle dotaz - Nádraží a počty cestujících byla doručena 2020-02-28 08:39:15.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 892975

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.szdc.cz

Drvota Tomáš, Ing., Správa železniční dopravní cesty

Vážený pane Mazači,

je nám líto, že Vám Vámi zvolený zprostředkovatel nepředal vyřízení žádosti o informace. Správa železnic, státní organizace, odeslala vyřízení Vaší žádosti 12. února 2020, v 16:34:15 hod.

Z našeho pohledu se u této služby jedná již o několikátý případ. Pro řešení vzniklé situace Vám doporučujeme kontaktovat přímo poskytovatele Vámi zvolené služby a pro příště Vám doporučujeme nevyužívat služeb třetí strany a kontaktovat povinné subjekty přímo tak, jak je vše popsáno v z. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Ing. Tomáš Drvota

Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství

agenda komunikace s veřejností
úsek ekonomický, odbor právních činností

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1
T 972 235 775
M 725 345 959
E [emailová adresa]
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.szdc.cz/dolozka.

ukázat citované pasáže