Blanka Petrová

Povinný subjekt: Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o urychlení ve věci nabytí právní moci rozsudku vašeho soudu pod
číslem 30 P 156/2016-137 "pěstounská péče Eliška Stuchlíková nar. 30.1.2013".
Soudní jednání proběhlo 15.12.2016,po opravě chyby v rozsudku jsem
opravený rozsudek převzala 31.1.2017 spolu s ostatními účastníky jednání. Po telefonických dotazech k dnešnímu dni stále ještě není dokumentace zapracovaná příslušnou pracovnicí do spisu dítěte a proto podle informace paní Mattové, čekám na razítko o nabytí právní moci tohoto rozsudku.Toto potřebuji k dalším úředním výkonů,které vyplývají z mé pěstounské péče.

S přátelským pozdravem,
Blanka Petrová babička - pěstounka vnučky Elišky Stuchlíkové.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Nabytí právní moci
rozsudku č.: 30 P 156/2016-1377" s evidenčním číslem
87989071-bb19-49dd-afc9-194c7a61c89a a s běžným číslem 7206/2017 bylo
doručeno dne 01.03.2017 12:23:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Nabytí právní moci
rozsudku č.: 30 P 156/2016-1377" s evidenčním číslem
87989071-bb19-49dd-afc9-194c7a61c89a a s běžným číslem 7206/2017, doručené
dne 01.03.2017 v 12:23:34 a ověřené dne 01.03.2017 v 12:23:49, bylo
přiřazeno ke spisové značce "33 SI 6/2017" a ke zpracování dne 01.03.2017
v 14:25:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Jablonec nad Nisou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Bubeníková Andrea, Okresní soud v Jablonci nad Nisou

1 příloha

Dobrý den

 

v příloze Vám zasílám odpověď na žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

Andrea Bubeníková

úseková vedoucí

správkyně aplikací

dozorčí úřednice

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mírové náměstí 5

466 59  Jablonec nad Nisou

Tel. kancelář +420 483 337 008

Tel. služební  +420 773 026 577

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]