Nabytí právní moci

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud v Jablonci nad Nisou měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Věra Kubíčková

Povinný subjekt: Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Žádost o informaci nabytí právní moci

Vážená paní, vážený pane, tímto žádám o informaci zda rozsudek číslo 4 T 58/2016-356 nabyl právní moci a kde dostanu potvrzení. A zároveň žádám o radu, jak postupovat dál. Na koho se mám obrátit, aby jsem dluh získala zpět.

S přáním hezkého dne

Věra Kubíčková

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Nabytí právní moci"
s evidenčním číslem f3497cfd-b090-4d3a-a7b8-52cd97536a00 a s běžným číslem
10473/2018 bylo doručeno dne 29.03.2018 10:53:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Nabytí právní moci"
s evidenčním číslem f3497cfd-b090-4d3a-a7b8-52cd97536a00 a s běžným číslem
10473/2018, doručené dne 29.03.2018 v 10:53:49 a ověřené dne 29.03.2018 v
11:03:10, bylo přiřazeno ke spisové značce "33 SI 56/2018" a ke zpracování
dne 04.04.2018 v 09:35:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Jablonec nad Nisou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.