David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mluvčí Dopravního podniku Hl, m. Prahy uvedl dne 21.07.2014 v pořadu České televize, Reportéři ČT, že DPP obdržel nabídku na odkoupení licencí k provozování systémů Audis a Doris. V tuto chvíli zvažuje další postup.

1. Žádám informaci, kdo, kdy a jak ( písemně, ústně, pokud jinak, jak ) tuto nabídku DPP učinil ?
2. Žádám informaci,na jakou konkrétní částku nabídka zněla, za kolik si může DPP licence odkoupit ?
3. Žádám informaci, jestli je nabídka časově omezená, pokud ano, do kdy ?
4. Žádám informaci, jestli máte uvedenou nabídku v písemné podobě ?
5. Žádám kopii uvedené nabídky na odkoupení licencí k provozování systémů Audis a Doris
6. Žádám informaci, jaký závěr k této nabídce přijalo představenstvo DPP ?
7. Žádám informaci, kdy a jak představenstvo DPP informovalo o této nabídce vlastníka DPP ?

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Němcová Irena 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

dne 8. 8. 2014 mám dovolenou. V naléhavých případech prosím o zaslání korespondence paní Kristině Staňkové, tel. 92027, e-mail [email address].

Pozn.: Korespondence zasílaná na adresu [email address] a Instituce [DPP vyžaduje e-mail] je již automaticky zasílána na e-mail [email address]

Děkuji

Irena Němcová

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Vážený pane Havlíku,

v návaznosti na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23.07. 2014 si Vám dovolujeme oznámit, že ROZHODNUTÍ k níže uvedené žádosti bylo dnes zasláno doporučeně poštou na Vámi uvedenou adresu.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže