Na základě jakého zákona hodlá prezident ČR porušovat rozhodnutí Vlády ČR

Dotaz byl částečně úspěšný.

Radim Hasalík

Povinný subjekt: Kancelář prezidenta republiky

Vážená paní, vážený pane,

žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě veřejných informací z médií vyplývá, že prezident republiky Miloš Zeman oznámil konání veřejné akce dne 28. 10. 2020. S ohledem na charakter akce lze dovodit, že se této akce zúčastní více než 6 lidí.

Veřejné oznámení proběhlo po vyhlášení zákazu shromažďování většího počtu osob Vládou ČR. V době oznámení neexistovala žádná výjimka, která by povolovala pořádání podobné hromadné akce. Podle Základní listiny práv a svobod platí rovnost před zákonem pro všechny. S ohledem na vážný veřejný zájem, žádám o odpovědi na následující dotazy:

1. Na základě jakého zákona se prezident ČR rozhodl porušit nařízení Vlády ČR?
2. Kdo je za porušení nařízení Vlády ČR konkrétně odpovědný a jakou formou bude potrestán?
3. Proč prezident republiky postupuje nejednotně, když hlavní ústavní činitelé vyzývají občany ČR, aby zůstávali doma a policie ČR zasahuje proti porušování nařízení Vlády ČR?

S přátelským pozdravem,

Radim Hasalík

urad@hrad.cz, Kancelář prezidenta republiky

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2020-10-15 15:52:44.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Na základě jakého zákona hodlá prezident ČR porušovat rozhodnutí Vlády ČR
Identifikátor / Identier: HRAD0C03ZAE1

urad@hrad.cz, Kancelář prezidenta republiky

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.10.2020 15:52:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Na základě jakého zákona hodlá prezident ČR porušovat rozhodnutí Vlády ČR elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.10.2020 15:52:44 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Kancelář prezidenta republiky 16.10.2020 12:47:45

Vaše podání ze dne /Your presentation from/: 15.10.2020 15:52:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Na základě jakého zákona hodlá prezident ČR porušovat rozhodnutí Vlády ČR podané na adresu el. podatelny - Instituce [Kancelář prezidenta republiky vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno stěmito základními údaji
/was received and filed with the following basic data/:

Identifikátor dokumentu /Document Identifier/: HRADXPPUWVQ7
Datum zaevidování /Filing Date/: 16.10.2020 12:25:20
Vaše evidenční údaje: Hasalík Radim, Wiedermannova 1406/4, 15800, [FOI #8413 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Miklánková Jana

............................

Radim Hasalík zanechal/a poznámku ()

Kancelář prezidenta republiky se vyjádřila tak, že dotazy považuje za bezpředmětné, protože se akce neuskutečnila.