Na vlastní oči Praha 10

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Česká pošta, s. p. měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, která fyzická nebo právnická osoba si u Vašeho podniku objednala roznos neregistrovaného tiskopisu „Na vlastní oči Praha 10“, vydání říjen 2016, 16 stran celobaravně ve formátu A4, který je v současné době distribuován v lokalitě Praha 10. Současně žádám o informaci, kolik výtisků bylo objednáno k distribuci.
Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Info, Česká pošta, s. p.

<body>
Vaše e-mailová zpráva byla zaregistrována pod ID: 427143
Upozornění:
Tato zpráva byla generována automaticky, prosím, neodpovídejte na ni.
----- Pavel Hájek Wrote -----
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Česká pošta, s. p.

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, která fyzická nebo právnická osoba si u Vašeho podniku objednala roznos neregistrovaného tiskopisu „Na vlastní oči Praha 10“, vydání říjen 2016, 16 stran celobaravně ve formátu A4, který je v současné době distribuován v lokalitě Praha 10. Současně žádám o informaci, kolik výtisků bylo objednáno k distribuci.
Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #5877 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

30/9/2016
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže