na rozsudek 4Sv 96/2003

Petr Kuja vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o kopii rozsudku 4Sv 96/2003.

S přátelským pozdravem,

Petr Kuja

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - na rozsudek 4Sv
96/2003" s evidenčním číslem 1c932dff-c8ef-40d6-ad4f-4b1fd8151ffe a s
běžným číslem 10389/2016 bylo doručeno dne 28.03.2016 12:34:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - na rozsudek 4Sv
96/2003" s evidenčním číslem 1c932dff-c8ef-40d6-ad4f-4b1fd8151ffe a s
běžným číslem 10389/2016, doručené dne 28.03.2016 v 12:34:42 a ověřené dne
28.03.2016 v 12:43:51, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 112/2016" a
ke zpracování dne 29.03.2016 v 07:08:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

From: Kaňovská Lenka
Sent: Monday, April 11, 2016 12:49 PM
To: '[email address]'
Subject: 40 Si 112/2016

 

Vážený pane,

 

zdejší soud obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, s tím, že žádáte o zaslání

-          kopie rozhodnutí Nc 5/2001-25

-          kopii rozsudku 4Sv 96/2003

 

K Vaší žádosti sděluji, že se jedná o jedno totožné rozhodnutí spisové
značky: Nc 5/2001, 4Sv 96/2003, které v příloze zasílám v anonymizované
podobě, v souladu s § 8a zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s Instrukcí
Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. července 2009 č.j. 13/2008‑SOSV‑SP,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.

 

Uherské Hradiště  11. dubna 2016

 

Lenka Kaňovská

[1][email address]

tel.č.  575 754 168, 773 783 145

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]