Mzdy - vedení akciových společnosti s městskou účastí

Statutární město Olomouc neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Statutární město Olomouc

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych Vás touto cestou požádat o zodpovězení následujícího:
Jaká je měsiční mzda vedení akciových společností s městskou účastí?

Konkrétně jde o vedení těchto akciových společností:
Aquapark Olomouc, a. s.
Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Lesy města Olomouce, a. s.
SK Sigma Olomouc, a. s.
Správa nemovitostí Olomouc, a. s.
Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s.
Technické služby města Olomouce, a. s.
Olterm & TD Olomouc, a. s.
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

S přátelským pozdravem,

Jan Žabka

E-PODATELNA, Statutární město Olomouc

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Mzdy - vedení akciových společnosti s městskou účastí“ bylo doručeno 25.01.2018 13:15:04 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SMOL/023560/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 513 111
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro ostatní zprávy)
web: www.olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

Statutární město Olomouc

2 přílohy

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 513 111
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro ostatní zprávy)
web: www.olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri