Mzdy (odměny) zatupitelů za období 06-2016 až 06-2018

Ing. Petr Beneš vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Ing. Petr Beneš

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v souladu se zákonem 106/1999 Sb. žádám o následující informace:

- Přehled hrubých měsíčních mezd (odměn) všech zastupitelů v elektronické podobě, a to za dvouleté období současné koalice, tedy konkrétně za období 06/2016 – 06/2018. Pokud je to možné, žádám o export ze systému do excelové tabulky. Ideálně ve struktuře, kdy jsou v řádcích zastupitelé a ve sloupcích jejich měsíční hrubé mzdy za jednotlivé měsíce.
- Přehled všech dalších finančních plnění, nefinančních plnění či náhrad poskytnutých jednotlivým zastupitelům za stejné období, tedy 06/2016 – 06/2018.

V souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. října 2017 Vám sděluji, že účelem této žádosti je veřejná kontrola, kde mohu svoji roli „společenského hlídacího psa“ doložit řadou vystoupení na zastupitelstvu městské části Praha 10, několika vystoupení ve veřejných diskusích (např. dům čtení, společně pro desítku), případně investigativními články na stránkách České pirátské strany – Praha 10.

Informace prosím zašlete na můj email: [email address]
Velmi děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ing. Petr Beneš
Nad Primaskou 1009/15, Praha 10

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „***MOZNY SPAM***Žádost o informace podle dotaz - Mzdy (odm??ny) zatupitelů za období 06-2016 až 06-2018“ bylo doručeno 17.07.2018 11:04:48 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-077157/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz